Vznik škody v dôsledku použitia prípravkov na ochranu rastlín

V prípade poškodenia včelstiev v dôsledku aplikácie chemických postrekov je potrebné postupovať v zmysle obežníka SZV v prílohe.

V prípade poškodenia včelstiev v dôsledku aplikácie chemických postrekov je potrebné postupovať v zmysle obežníka SZV v prílohe.