Výročná členská schôdza 15.2.2015

Výročná členská schôdze ZO SZV Skalica sa uskutoční 15. februára 2015 (v nedeľu) vo veľkej sále hotela TATRAN, na Námestí slobody v Skalici. Registrácia (a nahlasovanie liekov, vyplatenie dotácie za nákup matiek a pod) začína o 8.00, samotná schôdza o 9.00 hod. Program je v prílohe. Po schôdzi bude zabezpečený obed. 

Výročná členská schôdze ZO SZV Skalica sa uskutoční 15. februára 2015 (v nedeľu) vo veľkej sále hotela TATRAN, na Námestí slobody v Skalici. Registrácia (a nahlasovanie liekov, vyplatenie dotácie za nákup matiek a pod) začína o 8.00, samotná schôdza o 9.00 hod. Program je v prílohe. Po schôdzi bude zabezpečený obed.