Objednávanie publikácií.

Usmernenie k objednávaniu kalendárov, včelárskych zápisníkov a ostatných publikácií


 Usmernenie k objednávaniu kalendárov, včelárskych zápisníkov a ostatných publikácií


 


 


Na sekretariáte SZV si môžete objednať stolový kalendár na rok 2017, Včelársky zápisník na rok 2017 (bude k dispozícii až po Valnom zhromaždení SZV) a ďalšie včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka).


 


Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť adresu na doručenie publikácií a telefonický kontakt.   


 


Úhrady za publikácie zasielajte na účet SZV č.ú.: 8736012/0200                                (IBAN SK 78 0200 0000 0000 0873 6012) pod variabilným symbolom                                    (VS – číslo organizácie – viď príloha tohto obežníka) a do poznámky napíšte názov „publikácie“. V prípade individuálnych objednávok pri úhrade bankovým prevodom uveďte                         do poznámky Vaše meno a priezvisko a do poznámky napíšte názov „publikácie“.


 


Stolové kalendáre a Včelárske zápisníky objednávajte na email durinova@vcelari.sk do 30.11.2016 kvôli hromadnej distribúcií (objednávky poslané po tomto termíne budú vybavované priebežne).


 


            Upozorňujeme, že objednávky publikácii prijímame výlučne e-mailom prostredníctvom priloženej excelovskej tabuľky. Telefonické objednávky z hľadiska časovej náročnosti prijímané nebudú.


 


S pozdravom                                                                                         


 


 


                                                                                                  Ing. Ľudovít Gál


     predseda SZV


 


 


Vybavuje: Ing. Gabriela Ďurinová               


 


 


 


Prílohy:  Zoznam publikácii


              Zoznam VS pre ZO SZV