Dotácie – nový podporný rok 2019/2020

Vážení priatelia včelári,

 

dnešným dňom (1.8.2019) začína nový podporný rok 2019/2020 a končí 31.7.2020. K podpornému roku 2019/2020 vydala Pôdohospodárska platobná agentúra novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, ktorá obsahuje aktualizované prílohy, preto Vás prosíme, aby ste vo vlastnom záujme nepoužívali prílohy z podporného obdobia 2018/2019 a staršie.

 

Nové prílohy k Príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi sú dostupné aj na našej stránke, spolu so samotnou príručkou a Obežníkom SZV č. 8/2019:

https://vcelari.sk/2019/08/obeznik-c-8-2019-usmernenie-k-podpornemu-roku-2019-2020/.

 

Prosíme Vás, aby ste doklady zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení na adresu sekretariátu SZV- Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

 

Pre opatrenia podľa §12 ods. 5 NV 135/2017 Z. z., vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je potrebné odovzdať doklady najneskôr do 30. apríla 2020.

 

SZV bude prijímať žiadosti o vyplatenie pomoci do 1. júla 2020.

 

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.

 

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

 

  1. a) používali iba aktuálne prílohy, web: https://vcelari.sk/2019/08/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2019-2020/,
  2. b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
  3. c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
  4. d) zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2019/2020),
  5. e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)
  6. f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.7) pod názvom Druhy účtovných dokladov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.
  7. g) pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov  v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadenia 100€ v zmysle Usmernenia SZV č. 1/2018.

 

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020 spolu s prílohami a vzormi príloh: https://vcelari.sk/2019/08/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2019-2020/

 

Celý Obežník č. 8/2019 nájdete na našej stránke: https://vcelari.sk/2019/08/obeznik-c-8-2019-usmernenie-k-podpornemu-roku-2019-2020/

 

S pozdravom

 

Tím Sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421 903 296 865

Email: info@vcelari.sk

IČO: 00178349

IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273