Tlačivo pre registráciu „Predaja zo dvora“ na RVPS Senica

V priloženom súbore je tlačivo na registráciu pre účely predaja medu „zo dvora“. Vyplnené a podpísané tlačivo treba zaslať na: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská 305, 905 01 Senica. Agendu evidencie má m.i. na starosti MVDr. Mária Čambalová  Tel.
Pokračovať v čítaní „Tlačivo pre registráciu „Predaja zo dvora“ na RVPS Senica“