Obežník ZSV č. 13/2015 – Prehľad výšky vyplatených dotácií v podpornom roku 2014/2015 podľa opatrení NV SR č.107/2014 Z.z.

Nakoľko suma požiadaviek včelárov a organizácií naplánovaných v Žiadostiach o poskytnutie pomoci značne prekračovala schválenú pomoc, predpokladalo sa, že koneční prijímatelia pomoci nemusia dostať refundáciu podľa % úhrady stanovenej v nariadení vlády SR č. 107/2014 Z. z., ale opatrenia budú značne krátené.

Pokračovať v čítaní „Obežník ZSV č. 13/2015 – Prehľad výšky vyplatených dotácií v podpornom roku 2014/2015 podľa opatrení NV SR č.107/2014 Z.z.“

Zmena: Objednávanie časopisu Včelár na rok 2016 – do 30.11.2015

Časopis Včelár je odborné periodikum Slovenského zväzu včelárov, nie je voľno predajným časopisom v bežnej sieti obchodov s dennou tlačou, predplatiť si ho možno len u vydavateľa. Ak máte záujem o pravidelné doručovanie časopisu Včelár v roku 2016, obráťte sa so svojou žiadosťou na funkcionárov ZO, časopis Vám aj ďalej bude doručovaný poštou na Vami určenú adresu.
Pokračovať v čítaní „Zmena: Objednávanie časopisu Včelár na rok 2016 – do 30.11.2015“