Žiadosť o podporu SZV 2% z príjmu

Milí priatelia včelári a podporovatelia včelárstva!

Chceme pre vás v budúcnosti robiť ešte viac akcií a aktivít a  dovoľujeme si Vás požiadať o podporu našej činnosti. Pripravili sme pre Vás ale aj členov vašej rodiny, priateľov, kolegov v práci, predvyplnené tlačivo v prílohe (ak by ste ho vypisovali ručne, pozor IČO musí byť zarovnané sprava).

Ako budú použité získané 2%?

 1. Získané 2% použijeme na činnosť SZV najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania vo včelárstve
 1. Získané 2%, ktoré darujú členovia SZV môžu použiť na rozvoj svojho včelárstva

Slovenský zväz včelárov je tu pre Vás a pre rozvoj slovenského včelárstva. Ďakujeme všetkým, ktorí zo zaplatených daní poukázali 2% pre SZV v minulosti a zároveň ďakujeme všetkým Vám, ktorí tak urobíte teraz.  Veľmi si Vašu podporu vážime.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane z príjmu za rok 2022 a pokyny k čerpaniu príspevku za rok 2021 nájdete na: https://vcelari.sk/2023/02/obeznik-szv-c-2-2023-k-poskytnutiu-prispevku-z-2-dani-pre-szv-za-rok-2022-a-cerpanie-prispevku-z-2-dani-za-rok-2021/?fbclid=IwAR2fR9wQIU1cUxeCMoRrjHu0eBAvG8GXP1cqZKHlC85ayYKVJmDW-zK4o1c

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

 

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.
Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Tel: +421-(0)2-69307921
Mob: +421-917 819 655
Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349
DIČ: 2021023488
IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

 

 

 

 

Informácie pre členov RZ TT kraj -exkurzie, mor, dotacie.

Zdravím vás,

Čo sa týka ohnísk MVP hlásite mi 1x Ratnovce, 1x Borovce, 1x Šípkové a 2x Krakovany (všetky okr Piešťany), Biely kostol (okr Trnava), Borský Mikuláš (okr Senica). Okrem toho aj v Koválove (okr Senica, SVS) je tiež ohnisko. Niektoré sa možno teraz po prehliadkach zrušia, v Borskom Mikuláši sa zdá, že bude opakovane potvrdený.,Koválov tíež.

Pripomínam podmienky poberania dotácie (10 EUR na včelstvo) od Vojenských lesov:

žiadosť o umiestnenie včelstiev/kočovanie treba adresovať na miestne príslušnú organizačnú zložku VLM SR, š. p. (príslušný odštepný závod) uviesť požadovanú lokalitu umiestnenia včelstiev, register farmy z CEHZ, protokol o skúške k bakteriologickému vyšetreniu včelstiev, počet včelstiev, spôsob umiestnenia včelstiev, dĺžku predpokladaného obdobia umiestnenia včelstiev, nahlásiť motorové vozidlá a ďalšie osoby pomáhajúce pri starostlivosti o včelstvá.

Čo sa týka zväzových pohárov:

teraz na Výkonnom výbore budeme schvaľovať predajnú cenu (predpokladám, že nebude vyššia ako je cena obyčajnej facety), navážať nám ich budú z českej fabriky začiatkom apríla. Pre našich členov máme možnosť odobrať kamión do Skalice (ZO Skalica), a/alebo na Paseku (RZ pre TT kraj).

Dajte mi prosím každý do konca budúceho týždňa vedieť, že o koľko paliet by ste mali vy a vaši členovia predbežný záujem a ktoré miesto odberu by vám lepšie vyhovovalo.

Členovia Skalickej ZO nahláste tajomníkovi počty , paletu si môžete kúpiť aj viacerí z obce spolu,odveziete si ju celú a doma si ju rozoberiete ,predpokladaná cena 0,30 – 0,35 € za kus budeme vedieť o týždeň., na palete je 720 ks.

Poriadame teraz dve exkurzie – jedna o 2 týždne do Slovinska a druhá o 1,5 mesiaca do ČR. Programy odborných exkurzií posielam v prílohe.

Prosím o rozoslanie medzi členov.

Slovinsko 16-17-18.marca 2023: Odborná exkurzia je určená predovšetkým tým, ktorí majú rodinné včelárstva alebo občianske združenia zamerané na včelárstvo, a plánujú pozdvihnúť svoje včelárenie na profesionálnejšiu úroveň – venovať sa apituristike a ďalším oblastiam (služby v apiterapii, diverzifikácia výroby včelích produktov, výroba medového piva a medoviny…) a získať viac informácií o poskytovaní takýchto služieb v kolíske európskeho včelárenia – v Slovinsku.

 

Česko 14-15-16.apríla 2023: Odborná exkurzia je určená predovšetkým pre tých záujemcov, ktorí plánujú rozšíriť včelársku výrobu aj o iné oblasti (služby v apiterapii, diverzifikácia výroby včelích produktov, chov včelích matiek, apituristika) a získať viac informácií o včelárení v podmienkach Českej republiky.

Pokiaľ mám informácie, tak za minulý rok došlo k prečerpaniu rozpočtu z NV 337 určeného na nákup technických prostriedkov, takže tam treba očakávať výrazné krátenie. K čerpaniu teraz podľa NV 10/2023 ešte nemáme žiadne informácie, resp. ešte  nám PPA ani oficiálne neschválila žiadosť čo bola zaslaná 15.februára (ale nákupy od januára sú ok). V Čechách, Estónsku ani Poľsku ešte vôbec nemajú schválené nové nariadenia vlády, takže sú ešte vo väčšom provizóriu ako sme boli my.

Ak máte nejaké otázky, alebo návrhy, píšte, volajte. Ak by ste potrebovali mať niečo schválené Výkonným výborom (napr. dodatočné doplnenie do žiadosti, alebo návrhy na vyznamenania) pošlite mi to prosím čo najskôr, lebo zasadáme budúci  týždeň.

S pozdravom a všetko dobré prajem

Zuzana Juríčková

Informácie pre ZO SZV – kurzy AÚVL, odborná exkurzia, monitoring úhynu včelstiev a iné

Vážený predsedovia, tajomníci,

Zasielame vám aktuálne informácie, ktoré sa týkajú činnosti zväzu a členov.

 1. Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „začiatočník a preškolenie” v Liptovskom Hrádku
 • Informujte svojich členov o možnosti prihlásenia sa na kurz
 1. Odborná exkurzia Česká republika 14.-16.4.2023
 • Informujte svojich členov o možnosti prihlásenia sa na exkurziu
 1. Obežník SZV č. 3/2023 k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev 2023
 • Zapojte sa do Celoslovenského monitoringu úhynu včiel a zašlite vzorky do 15.4.2023
 1. Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021
 • Informujte členov o možnosti poskytnúť svoje 2% pre SZV
 1. Obežník SZV č. 19/2022 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2023
 • Zaslať hodnotiacu správu ZO SZV za rok 2022, program činnosti ZO SZV pre rok 2023, správu revíznej komisie ZO SZV za rok 2022, zápisnicu z ČS, uznesenie z ČS a počet uhynutých včelstiev od 15.3.2023
 1. Obežník SZV č. 16/2022 k odvodu príspevku do Svojpomocného fondu SZV na rok 2023
 • Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV bolo potrebné zaslať na Sekretariát SZV do 20.1.2023
 1. Obežník SZV č. 17/2022 k objednávaniu časopisu Včelár na rok 2023
 • Časopis Včelár je možné objednávať počas celého roka
 1. Obežník SZV č. 14/2022 k odvodu členských príspevkov na rok 2023
 • Členský príspevok do SZV bolo potrebné uhradiť do 15.2.2023

Všetky informácie nájdete aj na www.vcelari.sk

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-917 819 655

Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273