Preliečenie proti klieštikovi

Odporúčané dátumy pre koordinované preliečenie včelstiev v rámci okresu Skalica sú nasledovné:

počas víkendu 6-7.10.2012 preliečenie fumigáciou (Avartin), opakované preliečenie fumigáciou o dva týždne t.j. 20-21.10.2012. Pri ošetrení je potrebné použiť podložky, aby ste si odsledovali spad klieštika, a vedeli sa rozhodnúť o prípadnej potrebe ďalšieho liečenia.

Presné termíny plánovaného decembrového ošetrenia aerosolom  VAT-1a budú oznámené dôverníkmi.

 

Pokračovať v čítaní „Preliečenie proti klieštikovi“

POZVÁNKA NA VÝSTAVY

V dňoch 5.-7. októbra sa v Holíči v Zámockej vinárni uskutoční mestská vystava ovocia, zeleniny a včelárstva „Holíčske záhrady 2012“. Organizátorom výstavy sú ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči a Kátove, prizvaným spoluorganizátorom je ZO SZV Skalica. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 5.10.2012 o 18.00 hod. V sobotu 6.10.2012 bude výstava otvorená od 8.00-18.00 hod, v nedeľu 7.10.2012 od 10.00-18.00 hod. Súčasťou výstavy bude vyhodnotenie najkrajších druhov ovocia, ochutnávka medov, peľu, a medovinya expozícia včelárskeho náradia, pomôcok a včelích produktov.
Pokračovať v čítaní „POZVÁNKA NA VÝSTAVY“

Zasadnutie Regionálnej zložky pre Trnavský kraj 28.8.2012

Dňa 28.8.2012 sa v Kráľovej pri Senci uskutočnilo rokovanie RZ SZV Trnavského kraja. Otvoril a viedol ho predseda Rudolf Moravčík, ktorý privítal zástupcov 12 ZO SZV a hostí. Prítomní boli oboznámení s hodnotiacou správou za uplynulé obdobie, so správou o nakladaní s majetkom RZ, a správou kontrolnej a revíznej komisie.
Pokračovať v čítaní „Zasadnutie Regionálnej zložky pre Trnavský kraj 28.8.2012“