Pozvánka na výstavu 2.-3.marca 2024 do Nitry

Tu si dovoľujem Vás osloviť a pozvať na včelársku výstavu do Nitry v ktorej programe sú vzdelávacie aktivity (4 odborné prednášky v sobotu a 2 v nedeľu) a poradenstvo k čerpaniu podpory z NV, poradenstvo k včeláreniu, výsadbe nektárodajných stromov, používaniu odberových zariadení na včelí jed a i.

V prílohe sú pre vás informácie o programe Apis Expo a zatiaľ potvrdených vystavovateľoch. Tiež pracovná verzia rozmiestnenia stánkov k včerajšiemu dňu. Ešte ich vraj zopár pribudne.
Výstavisko sa v sobotu ráno pre návštevníkov otvára o 9:00 hod a oficiálne otvorenie podujatia bude o 10:00 hod.

Apis Expo je včelársky veľtrh, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.-3. marca na Agrokomplexe v Nitre. Je to podujatie včelárov zo Slovenska a okolitých krajín s bohatým zastúpením vystavovateľov a predajcov. Podujatie je prvé takéhoto typu a má ísť o formu oslavy príchodu jari a vzájomného stretnutia sa včelárov všetkých včelárskych organizácií (a neorganizovaných včelárov) pred nástupom tohoročnej včelárskej sezóny. K podujatiu:  https://openiazoch.zoznam.sk/priemysel/veltrh-apis-expo-v-nitre-predstavi-najnovsie-trendy-vo-vcelarstve/ aleboa j tu: https://trencin.vcelari.sk/pozvanka-na-medzinarodny-vcelarsky-veltrh-apis-expo-2024/

Novinkou tam bude bezplatná analýza donesenej vzorky vosku, praktické ukážky práce nakladačov, kočovné súpravy a i.

Podrobnejšie informácie k predajcom a programu sú zverejnené na FB Apis Expo

Poprosím Vás poslať informácie o podujatí ak je to možné aj Vašim známym.

S pozdravom
Zuzana Juríčková

PS: preplatenie nákladov: malo by to fungovať, ale je to bez záruky. Musíte požiadať svoju ZO aby Vás tam akože vyslala, alebo aby priamo Vaša ZO zorganizovala účasť na tej akcii. Následne im odovzdajte vaše účtenky a dúfajte, že niečo dostanete v novembri naspäť.

Platí to však len pre tých, čo máte včely v CEHZ.
– vstupenky
– účtenky za jedlo na výstavisku
– cestovné lístky
– parkovací lístok a pod
PLAŤTE PROSÍM V HOTOVOSTI, ABY SA TO ZBYTOČNE NEKOMPLIKOVALO VÝPISMI Z ÚČTOV

Zabezpečenie účasti člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. g) NV č. 10/2023 Z. z.) –  skrátené

Konečný prijímateľ podpory: včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorá vysiela spoločníka alebo člena na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva.
Výška podpory:
– do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
– zaplatenie poplatku za účasť člena na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
– prepravu, ubytovanie alebo stravu pre člena včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

Výročná členská schodza 18. februára 2024  o 9:00 hod v reštaurácii U FELBERU

                                            P o z v á n k a

Vážený priateľ/-ka,

 pozývam Ťa,  na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 18. februára 2024  o 9:00 hod. (v nedeľu) v reštaurácii U FELBERU, ul. Clementisa 50 (hneď pri zimnom štadióne) v Skalici.

 Program:

Od 8:15 – 8:45 registrácia

9:00 – 11:30

 1. Otvorenie, privítanie hostí a ich príhovory
 2. Hodnotiaca správa za rok 2023, plán práce na rok 2024, Správa o hospodárení za rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2024, správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2023
 3. Privítanie nových členov v ZO, gratulácia jubilantom, informácie o legislatíve a čerpaných dotáciách, informácie k akciám ktoré sa budú konať v roku 2024
 4. Prednáška: Ing. Milan Rusnák – lieky a liečivá vo včelárstve – praktické postupy  pre aplikáciu najvhodnejšej  liečby pri rôznych ochoreniach a parazitoch. Ako si vyrobiť pásiky kyseliny šťaveľovej s glycerolom a i
 5. Diskusia a záver
 6. Obed

                                                                                Ing. Zuzana Juríčková ,PhD

predsedníčka ZO SZV Skalica

V Skalici 1. februára 2024

Výročná členská schôdza 18.2.2024

Priatelia dôverníci,na 18.2. plánujeme VČS. Na tento termín treba aby včelári priniesli  vysušené melivo osobne alebo poslali cez Vás .Žiadanky prinesiem počas schôdze ich vyplníte aj s menovkami ,prípadne ak si ich máte možnosť natlačiť posielam v prílohe. 19.2. max 20.2.ich odvážam do Senice na RVPS nakoľko v stredu je odvoz do laboratoria v Dolnom Kubíne . PO tomto termíne si to bude vybavovať každý osobne. Pozvánky na VČS budem ešte posielať.

tajomník ZO

Slatinský

54. sympózium Rakúskeho zväzu komerčných včelárov.

Slovenský zväz včelárov organizuje zájazd na včelársku výstavu do Wels v Rakúsku, kde sa koná v termíne 16.-17.2.2024, 54. sympózium Rakúskeho zväzu komerčných včelárov.

Prosím informujte svojich členov.

Všetky informácia nájdete na:  Včelársky zájazd na výstavu do Wels, Rakúsko

Registrácia na zájazd cez formulár: Prihláška – Včelársky zájazd na výstavu do Wels, Rakúsko

Cena zájazdu: 250€/osoba

Termín prihlásenia a úhrady: do 31.01.2024

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

 

S pozdravom

 

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-904 340 094

Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Kurzy AÚVL, Včelársky zájazd, Informácia o schválení žiadosti na podporný rok 2023/2024

 

Posielame Vám informácie zverejnené na web stránke www.vcelari.sk

1.      Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“

(možnosť prihlásiť sa na kurz)

2.      Včelársky zájazd na výstavu EUROBEE Friedrichshafen, Nemecko

(možnosť prihlásiť sa na zájazd)

3.      Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2023/2024 podľa NV 10/2023

(PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 622 301,73 Eur, čerpanie je už možné)

Prosím informujte svojich včelárov v organizácii.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-917 819 655

Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

Pozvánka: včelárska paseka / Múzeu včelárstva pri Kráľovej pri Senci

Zdravím Vás vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu

12.8.2023 na Včelárskej Paseke / Múzeu včelárstva pri Kráľovej pri Senci so začiatkom o 9:00 hod. Doobeda brigáda, potom obed a poobede odborné prednášky. Presný rozpis ešte pošlem. M.i. ide o pripomenutie si 101 rokov otvorenia areálu Paseky pre včelársku verejnosť….

PS: teraz cez víkend je na Paseke kurz apiterapie Materská kašička a trúdie mlieko, a potom v auguste 5.-6.8. bude kurz apiterapie včelí jed. Na začiatku októbra by sa mal uskutočniť kurz s majstrami ÚĽUV pletenia slamených úľov. Mám na vás prosbu: nepoznáte niekoho, kto pestuje raž, aby sme od neho mohli nejaký materiál na robenie úľov odkúpiť?

PS: Agrokomplex sa koná v dňoch 17.-20.8.2023

Obežník SZV č. 5/2023 – k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023

Vážení predsedovia, tajomníci

Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 18. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ. Obežník SZV č. 5/2023 – k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023

Prosím informujte svojich členov aby sa zapojili do súťaže.

Objednávka pohárov na med a peľ do 14.7.2023 Odovzdanie súťažných vzoriek do 23.8.2023 Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 16.9.2023 počas Celonárodnej včelárskej výstavy v Banskej Bystrici

Prílohy:

Objednávka pohárov do súťaže

Prihláška – údaje o zasielateľovi vzoriek Príloha č.40 úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov Príloha č.12 zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom,

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-917 819 655

 

Pripomenutie termínu! Predkladanie žiadosti o preplatenie do 21.4.2023 (od 1.1.2023 do 31.03.2023 )

 

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV, KČ SZV.

 

Pripomíname Vám termín odovzdania dokladov za včelárske podopatrenia realizované od 1.1.2023 do 31.3.2023, ktoré musia byť odovzdané do 21.4.2023 v zmysle Usmernenia SZV č.1/2023 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa

Nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z. na podporný rok 2022/2023

Prosím kontaktujte svojich členov k predloženiu dokladov.

 

Jednotlivé prílohy k NV 10/2023 ako aj vzory nájdete na našej stránke vcelari.sk https://vcelari.sk/2023/03/dotacie-2022-2023-podla-nv-10-2023-2/

 Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci (pláne ZO / KČ) na podporný rok 2022/2023, predložené k NV10/2023.

 Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

 1. používali iba aktuálne prílohy (dostupné na vcelari.sk),
 2. skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …),
 3. skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh,
 4. priebežne zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (2022/2023),
 5. nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti),
 6. doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.8) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad o platbe v hotovosti vystaví aj pošta alebo kuriér. Ak platíte cez IB, je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby), ktorý je dostupný cez IB. Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.

Konečný prijímateľ pomoci vyhlasuje, že:

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,
 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada.

Upozornenie:

PPA stále neschválila žiadosť SZV ani iným žiadateľom. Podľa informácií, ktoré máme by však mala PPA žiadosť schváliť v najbližšom čase o čom Vás budeme informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-917 819 655

Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

 

 

 

Žiadosť o podporu SZV 2% z príjmu

Milí priatelia včelári a podporovatelia včelárstva!

Chceme pre vás v budúcnosti robiť ešte viac akcií a aktivít a  dovoľujeme si Vás požiadať o podporu našej činnosti. Pripravili sme pre Vás ale aj členov vašej rodiny, priateľov, kolegov v práci, predvyplnené tlačivo v prílohe (ak by ste ho vypisovali ručne, pozor IČO musí byť zarovnané sprava).

Ako budú použité získané 2%?

 1. Získané 2% použijeme na činnosť SZV najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania vo včelárstve
 1. Získané 2%, ktoré darujú členovia SZV môžu použiť na rozvoj svojho včelárstva

Slovenský zväz včelárov je tu pre Vás a pre rozvoj slovenského včelárstva. Ďakujeme všetkým, ktorí zo zaplatených daní poukázali 2% pre SZV v minulosti a zároveň ďakujeme všetkým Vám, ktorí tak urobíte teraz.  Veľmi si Vašu podporu vážime.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane z príjmu za rok 2022 a pokyny k čerpaniu príspevku za rok 2021 nájdete na: https://vcelari.sk/2023/02/obeznik-szv-c-2-2023-k-poskytnutiu-prispevku-z-2-dani-pre-szv-za-rok-2022-a-cerpanie-prispevku-z-2-dani-za-rok-2021/?fbclid=IwAR2fR9wQIU1cUxeCMoRrjHu0eBAvG8GXP1cqZKHlC85ayYKVJmDW-zK4o1c

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

 

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.
Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Tel: +421-(0)2-69307921
Mob: +421-917 819 655
Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349
DIČ: 2021023488
IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273

 

 

 

 

Informácie pre členov RZ TT kraj -exkurzie, mor, dotacie.

Zdravím vás,

Čo sa týka ohnísk MVP hlásite mi 1x Ratnovce, 1x Borovce, 1x Šípkové a 2x Krakovany (všetky okr Piešťany), Biely kostol (okr Trnava), Borský Mikuláš (okr Senica). Okrem toho aj v Koválove (okr Senica, SVS) je tiež ohnisko. Niektoré sa možno teraz po prehliadkach zrušia, v Borskom Mikuláši sa zdá, že bude opakovane potvrdený.,Koválov tíež.

Pripomínam podmienky poberania dotácie (10 EUR na včelstvo) od Vojenských lesov:

žiadosť o umiestnenie včelstiev/kočovanie treba adresovať na miestne príslušnú organizačnú zložku VLM SR, š. p. (príslušný odštepný závod) uviesť požadovanú lokalitu umiestnenia včelstiev, register farmy z CEHZ, protokol o skúške k bakteriologickému vyšetreniu včelstiev, počet včelstiev, spôsob umiestnenia včelstiev, dĺžku predpokladaného obdobia umiestnenia včelstiev, nahlásiť motorové vozidlá a ďalšie osoby pomáhajúce pri starostlivosti o včelstvá.

Čo sa týka zväzových pohárov:

teraz na Výkonnom výbore budeme schvaľovať predajnú cenu (predpokladám, že nebude vyššia ako je cena obyčajnej facety), navážať nám ich budú z českej fabriky začiatkom apríla. Pre našich členov máme možnosť odobrať kamión do Skalice (ZO Skalica), a/alebo na Paseku (RZ pre TT kraj).

Dajte mi prosím každý do konca budúceho týždňa vedieť, že o koľko paliet by ste mali vy a vaši členovia predbežný záujem a ktoré miesto odberu by vám lepšie vyhovovalo.

Členovia Skalickej ZO nahláste tajomníkovi počty , paletu si môžete kúpiť aj viacerí z obce spolu,odveziete si ju celú a doma si ju rozoberiete ,predpokladaná cena 0,30 – 0,35 € za kus budeme vedieť o týždeň., na palete je 720 ks.

Poriadame teraz dve exkurzie – jedna o 2 týždne do Slovinska a druhá o 1,5 mesiaca do ČR. Programy odborných exkurzií posielam v prílohe.

Prosím o rozoslanie medzi členov.

Slovinsko 16-17-18.marca 2023: Odborná exkurzia je určená predovšetkým tým, ktorí majú rodinné včelárstva alebo občianske združenia zamerané na včelárstvo, a plánujú pozdvihnúť svoje včelárenie na profesionálnejšiu úroveň – venovať sa apituristike a ďalším oblastiam (služby v apiterapii, diverzifikácia výroby včelích produktov, výroba medového piva a medoviny…) a získať viac informácií o poskytovaní takýchto služieb v kolíske európskeho včelárenia – v Slovinsku.

 

Česko 14-15-16.apríla 2023: Odborná exkurzia je určená predovšetkým pre tých záujemcov, ktorí plánujú rozšíriť včelársku výrobu aj o iné oblasti (služby v apiterapii, diverzifikácia výroby včelích produktov, chov včelích matiek, apituristika) a získať viac informácií o včelárení v podmienkach Českej republiky.

Pokiaľ mám informácie, tak za minulý rok došlo k prečerpaniu rozpočtu z NV 337 určeného na nákup technických prostriedkov, takže tam treba očakávať výrazné krátenie. K čerpaniu teraz podľa NV 10/2023 ešte nemáme žiadne informácie, resp. ešte  nám PPA ani oficiálne neschválila žiadosť čo bola zaslaná 15.februára (ale nákupy od januára sú ok). V Čechách, Estónsku ani Poľsku ešte vôbec nemajú schválené nové nariadenia vlády, takže sú ešte vo väčšom provizóriu ako sme boli my.

Ak máte nejaké otázky, alebo návrhy, píšte, volajte. Ak by ste potrebovali mať niečo schválené Výkonným výborom (napr. dodatočné doplnenie do žiadosti, alebo návrhy na vyznamenania) pošlite mi to prosím čo najskôr, lebo zasadáme budúci  týždeň.

S pozdravom a všetko dobré prajem

Zuzana Juríčková