Prednáška V. Maradu a J. Haščíka 18.3.2012

V nedeľu 18.3. 2012 sa uskutočnila odborná prednáška Doc. Ing. Jána Haščíka, PhD., ktorej predchádzal krátky vstup p. Víta Maradu z Hovořan (ČR) ohľadom situácie s morom včelieho plodu v okrese Hodonín. Prednášky sa zúčastnilo 28 členov ZO Skalica ako aj 7 prizvaní hostia (ČSV Hodonín, ZO Senica, ZO Myjava, ZO Šaštín).

 

Pokračovať v čítaní „Prednáška V. Maradu a J. Haščíka 18.3.2012“

Sprístupnenie verejnej komunikácie o príprave nových Stanov SZV pre členov ZO

Nakoľko za posledný týždeň došlo na úrovni členskej základne SZV na celoslovenskej úrovni k pomerne búrlivým reakciám ohľadom vyvolanej potreby na prijatie nových Stanov SZV, dovoľujem si Vám sprístupniť najdôležitejšiu časť verejnej komunikácie, kt. bude postupne dopĺňaná o aktuality. Prosím, preštudujte si materiály dôkladne, aby ste si vedeli na ne vytvoriť vlastný názor. Prílohy (prac verzia stanov a organizačný poriadok) žiaľ kvôli svojmu rozsahu nie sú prílohou tejto správy, ale v prípade požiadavky Vám ich môžem preposlať.
Pokračovať v čítaní „Sprístupnenie verejnej komunikácie o príprave nových Stanov SZV pre členov ZO“