Obežník SZV č. 22/2020 – ku kurzom v podpornom roku 2020/2021

Vážení predsedovia, tajomníci,

Slovenský zväz včelárov v spolupráci s NPPC – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, pripravil akreditované vzdelávacie programy (kurzy) pre členov SZV v podpornom roku 2020/2021.

Prihlásiť sa môžete na tieto kurzy:

,,Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočníkˮ

,,Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“

,,Chov včelích matiekˮ

,,Inseminácia včelích matiekˮ

 Upozornenie !

Na základe súčasnej situácie s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 môžu byť niektoré kurzy pozastavené a presunuté na iný termín v zmysle rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni a sú prezentované širokej verejnosti. Účastníci kurzu musia mať rúško, prípadne iné ochranné pomôcky podľa aktuálneho nariadenia a rozhodnutia vyšších orgánov.

Prípadné zrušenie kurzu a náhradný termín oznámime na stránke www.vcelari.sk a stránke Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok.

Kurzy:

 

Dátum Názov kurzu Miesto konania

 

6.11.2020* AÚVL – preškolenie Bratislava,

ŠVPS, Botanická 17

27.11.2020* AÚVL – preškolenie NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

22.1.2021* AÚVL – preškolenie UVLaF

Komenského 73, Košice

8.2.2021* AÚVL – preškolenie NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

12.2.2021* AÚVL – preškolenie NPPC – VÚŽV Nitra

Hlohovecká 2, Lužianky

26.2.2021* AÚVL – preškolenie UVLaF

Komenského 73, Košice

5.3.2021* AÚVL – preškolenie NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

19.3.2021* AÚVL – preškolenie UVLaF

Komenského 73, Košice

26.3.2021* AÚVL – preškolenie Dom armády, Hviezdoslavova 16

Trenčín

20.-21.5.2021** AÚVL – začiatočník Včelárska paseka,

Kráľová pri Senci

3.-4.6.2021** AÚVL – začiatočník Rozhanovce (pri Košiciach), Bažantnica – účelové zariadenie UVLaF
17.-18.6.2021** AÚVL – začiatočník NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

1.-2.7.2021** AÚVL – začiatočník NPPC- Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

15.1.2021* Senzorické hodnotenie medu NPPC – VÚŽV Nitra

Hlohovecká 2, Lužianky

19.2.2021* Senzorické hodnotenie medu NPPC – VÚŽV Nitra

Hlohovecká 2, Lužianky

19.3.2021* Senzorické hodnotenie medu NPPC – VÚŽV Nitra

Hlohovecká 2, Lužianky

27.-28.5.2021** Chov včelích matiek Včelárska paseka,

Kráľová pri Senci

10.-11.6.2021** Chov včelích matiek SOŠ lesnícka,

Kollárová 10, Prešov

25.-26.6.2021** Inseminácia včelích matiek NPPC – Ústav včelárstva

Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

*jednodňový kurz

**dvojdňový kurz

Prihlasovanie sa na kurzy je možné cez stránku Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok. Po naplnení kapacity miestnosti sa už nebude možné na daný kurz prihlásiť.

Pre prihlásenie stlačte tu.

(Prihlasovanie na jednotlivé kurzy bude spustené čoskoro.)

Tešíme sa na Vašu početnú účasť!

Celé znenie obežníku nájdete Obežník SZV č. 22/2020 – ku kurzom v podpornom roku 2020/2021

 

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-903 705 549

Email: capek@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273