Aktuálne informácie

Prostredníctvom ZSV nám boli preplatené dotácie za I. a II. výplatný termín (lieky, nákupy technických pomôcok, prednášky, atd). V priebehu mesiaca december vás budú kontaktovať príslušní dôverníci a vyberať peniaze za objednané publikácie (časopis Včelár stojí na rok 2015 8 euro), vyplácať podporu za lieky nakúpené v roku 2014 a vyberať členské poplatky na rok 2015. Výročná členská schôdza sa bude konať pravdepodbne na prelome mesiacov január a február 2015.
Pokračovať v čítaní „Aktuálne informácie“