Pozvánka na výstavu 2.-3.marca 2024 do Nitry

Tu si dovoľujem Vás osloviť a pozvať na včelársku výstavu do Nitry v ktorej programe sú vzdelávacie aktivity (4 odborné prednášky v sobotu a 2 v nedeľu) a poradenstvo k čerpaniu podpory z NV, poradenstvo k včeláreniu, výsadbe nektárodajných stromov, používaniu odberových zariadení na včelí jed a i.

V prílohe sú pre vás informácie o programe Apis Expo a zatiaľ potvrdených vystavovateľoch. Tiež pracovná verzia rozmiestnenia stánkov k včerajšiemu dňu. Ešte ich vraj zopár pribudne.
Výstavisko sa v sobotu ráno pre návštevníkov otvára o 9:00 hod a oficiálne otvorenie podujatia bude o 10:00 hod.

Apis Expo je včelársky veľtrh, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.-3. marca na Agrokomplexe v Nitre. Je to podujatie včelárov zo Slovenska a okolitých krajín s bohatým zastúpením vystavovateľov a predajcov. Podujatie je prvé takéhoto typu a má ísť o formu oslavy príchodu jari a vzájomného stretnutia sa včelárov všetkých včelárskych organizácií (a neorganizovaných včelárov) pred nástupom tohoročnej včelárskej sezóny. K podujatiu:  https://openiazoch.zoznam.sk/priemysel/veltrh-apis-expo-v-nitre-predstavi-najnovsie-trendy-vo-vcelarstve/ aleboa j tu: https://trencin.vcelari.sk/pozvanka-na-medzinarodny-vcelarsky-veltrh-apis-expo-2024/

Novinkou tam bude bezplatná analýza donesenej vzorky vosku, praktické ukážky práce nakladačov, kočovné súpravy a i.

Podrobnejšie informácie k predajcom a programu sú zverejnené na FB Apis Expo

Poprosím Vás poslať informácie o podujatí ak je to možné aj Vašim známym.

S pozdravom
Zuzana Juríčková

PS: preplatenie nákladov: malo by to fungovať, ale je to bez záruky. Musíte požiadať svoju ZO aby Vás tam akože vyslala, alebo aby priamo Vaša ZO zorganizovala účasť na tej akcii. Následne im odovzdajte vaše účtenky a dúfajte, že niečo dostanete v novembri naspäť.

Platí to však len pre tých, čo máte včely v CEHZ.
– vstupenky
– účtenky za jedlo na výstavisku
– cestovné lístky
– parkovací lístok a pod
PLAŤTE PROSÍM V HOTOVOSTI, ABY SA TO ZBYTOČNE NEKOMPLIKOVALO VÝPISMI Z ÚČTOV

Zabezpečenie účasti člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. g) NV č. 10/2023 Z. z.) –  skrátené

Konečný prijímateľ podpory: včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorá vysiela spoločníka alebo člena na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva.
Výška podpory:
– do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
– zaplatenie poplatku za účasť člena na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
– prepravu, ubytovanie alebo stravu pre člena včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva