Zápisnica z VčS ZO SZV Skalica a aktivity ZO ČSV Hodonín

Dňa 7.2. sa uskutočnila výročná členská schodza, ktorej sa zúčastnili aj hostia: MVDR. A. Žúrek (roadoteľ RVPS Senica), a Ing. O. Ištvánek (predseda ZO ČSV Hodonín). V prílohe nájdete zápisnicu z našej schôdze a program činnosti ZO ČSV Hodonín ako aj program ich včelárskej výstavy v KD Mikulčice.

Pokračovať v čítaní „Zápisnica z VčS ZO SZV Skalica a aktivity ZO ČSV Hodonín“