Kurzy AÚVL, Včelársky zájazd, Informácia o schválení žiadosti na podporný rok 2023/2024

 

Posielame Vám informácie zverejnené na web stránke www.vcelari.sk

1.      Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“

(možnosť prihlásiť sa na kurz)

2.      Včelársky zájazd na výstavu EUROBEE Friedrichshafen, Nemecko

(možnosť prihlásiť sa na zájazd)

3.      Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2023/2024 podľa NV 10/2023

(PPA schválila žiadosť SZV o poskytnutie pomoci vo výške 1 622 301,73 Eur, čerpanie je už možné)

Prosím informujte svojich včelárov v organizácii.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-917 819 655

Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273