Ošetrenie včelstiev proti klieštikovi – jeseň 2013

Počas Výborovej schôdze konanej dňa 20.9.2013 sa dohodli termíny pre jesenné ošetrenie proti klieštikovi nasledovne:

I. termín v týždni od 5.10. – 13.10.2013

II. termín v týždni od 19. 10. – 27.10.2013

Ak ste doteraz neobdržali liečivá, je potrebné, aby ste kontaktovli svojho dôverníka, ktorý Vám ich vydá. POZOR, medzi jednotlivými ošetreniami je vhodné dodržať 14 dňový odstup! Pred ošetrením je potrebné vložiť do úľa podložku!

Pokračovať v čítaní „Ošetrenie včelstiev proti klieštikovi – jeseň 2013“