Medzinárodné súťaže

Pri príležitosti konania výročného 50. poľnohospodárskeho veľtrhu v Gorna
Dadgonja v Slovinsku sa uskutoční súťaž medov s medzinárodnou účasťou.
Záujemcovia zo Slovenska môžu zasielať vzorky svojich najlepších medov na
Sekretariát zväzu včelárov do 23. júla 2012.
Sekretariát zabezpečí dopravu vybraných vzoriek na miesto konania a
vybavenie formalít. Značkou kvality budú ocenené všetky vzorky medov, ktoré
dosiahnu určitý bodový zisk. Tým účastníkom, ktorí dosiahnu zlatú,
striebornú alebo bronzovú značku kvality, bude preplatený registračný
poplatok.
Pokračovať v čítaní „Medzinárodné súťaže“