Monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020.

Vážené včelárky, vážení včelári!

zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020.

Vstup do dotazníka je tu: https://www.bee-survey.com/index.php/197229?lang=sk

Prosíme predsedov a tajomníkov ZO SZV, KČ aby informovali aj svojich členov.

Ďakujeme za účasť v prieskume.

Monitoring nájdete aj na stráne www.vcelari.sk tu.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-903 705 549

Email: capek@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273