Obežník ZO SZV Skalica č. 4/2012 – Pozvánka na členskú schôdzu a prednášku 18.3.2012

V nedeľu 18.3.2012 sa uskutoční členská schôdza s prednáškou doc.Ing. Haščíka, PhD. Predmetom členskej schôdze budú: informácia o MVP, žiadosti o podporu z MP PPA, možnosť prevzatia liekov od obvodových dôverníkov a i.
Pokračovať v čítaní „Obežník ZO SZV Skalica č. 4/2012 – Pozvánka na členskú schôdzu a prednášku 18.3.2012“