54. sympózium Rakúskeho zväzu komerčných včelárov.

Slovenský zväz včelárov organizuje zájazd na včelársku výstavu do Wels v Rakúsku, kde sa koná v termíne 16.-17.2.2024, 54. sympózium Rakúskeho zväzu komerčných včelárov.

Prosím informujte svojich členov.

Všetky informácia nájdete na:  Včelársky zájazd na výstavu do Wels, Rakúsko

Registrácia na zájazd cez formulár: Prihláška – Včelársky zájazd na výstavu do Wels, Rakúsko

Cena zájazdu: 250€/osoba

Termín prihlásenia a úhrady: do 31.01.2024

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

 

S pozdravom

 

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-904 340 094

Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273