Výročná členská schodza 18. februára 2024  o 9:00 hod v reštaurácii U FELBERU

                                            P o z v á n k a

Vážený priateľ/-ka,

 pozývam Ťa,  na zasadnutie výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica, ktorá sa uskutoční 18. februára 2024  o 9:00 hod. (v nedeľu) v reštaurácii U FELBERU, ul. Clementisa 50 (hneď pri zimnom štadióne) v Skalici.

 Program:

Od 8:15 – 8:45 registrácia

9:00 – 11:30

  1. Otvorenie, privítanie hostí a ich príhovory
  2. Hodnotiaca správa za rok 2023, plán práce na rok 2024, Správa o hospodárení za rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2024, správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2023
  3. Privítanie nových členov v ZO, gratulácia jubilantom, informácie o legislatíve a čerpaných dotáciách, informácie k akciám ktoré sa budú konať v roku 2024
  4. Prednáška: Ing. Milan Rusnák – lieky a liečivá vo včelárstve – praktické postupy  pre aplikáciu najvhodnejšej  liečby pri rôznych ochoreniach a parazitoch. Ako si vyrobiť pásiky kyseliny šťaveľovej s glycerolom a i
  5. Diskusia a záver
  6. Obed

                                                                                Ing. Zuzana Juríčková ,PhD

predsedníčka ZO SZV Skalica

V Skalici 1. februára 2024