Výborová schodza 9.5.2011

V nedelu 9.5 o 8:00 sa koná výborová schôdza. Zasadačka MU Skalica. Riešiť sa majú Lieky.

V nedelu 9.5 o 8:00 sa koná výborová schôdza. Zasadačka MU Skalica. Riešiť sa majú Lieky.