Zápisnica z výročnej schôdze konanej 29.1. 2012

V prílohe nájdete zápisnicu a uznesenia prijaté na výročnej členskej schôdze konanej v Skalici dňa 29.1. 2012.V prílohe nájdete zápisnicu a uznesenia prijaté na výročnej členskej schôdze konanej v Skalici dňa 29.1. 2012.