Zápisnica zo schôdze Výboru ZO SZV

V nedeľu 19.8. 2012 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru ZO SZV SKalica, zápisnica je v prílohe.V nedeľu 19.8. 2012 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru ZO SZV SKalica, zápisnica je v prílohe.