Prednášky a výstavy v roku 2013

V prílohe nájdete harmonogram prednášok, ktoré poriadajú SZV v rámci Slovenska a ZO SZV v roku 2013 v Trenčíne, v Banskej Bystrici, Skalici, a Stupave.V prílohe nájdete harmonogram prednášok, ktoré poriadajú SZV v rámci Slovenska a ZO SZV v roku 2013 v Trenčíne, v Banskej Bystrici, Skalici, a Stupave.