Detská výtvarná súťaž

Slovenský zväz včelárov v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Skalica vyhlásil 1. ročník výtvarnej súťaže „My pre včely, včely pre nás“.

Slovenský zväz včelárov v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Skalica vyhlásil 1. ročník výtvarnej súťaže „My pre včely, včely pre nás“. Súťaž je určená pre deti z okresu Skalica a ich úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na témy:  včela,  činnosť včiel, včelárenie (práce včelára).

Pre súťaž sú určené 3 súťažné kategórie:

  1. kategória žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ
  2. kategória žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ a 8. ročných gymnázií
  3. kategória kolektívne práce detí vo veku do 7 rokov  (len pre materské školy)

Súťaž prebieha od 1. apríla do 21. mája 2014.  Práce treba osobne doručiť, alebo zaslať na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Skalica, Koreszkova 1, 909 01 Skalica. Akceptované budú všetky výtvarné práce doručené, alebo s poštovou pečiatkou do tohto dátumu. Víťazi výtvarnej súťaže budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré sa uskutoční v termíne oslavy Dňa detí  2014 v Popudinských Močidlanoch.  Bližšie informácie o súťaži poskytne Regionálna rozvojová agentúra Skalica, tel: 034 664 7398,  0918 365 892, mail: zuzana.jurickova@rrasi.sk