Odborné prednášky v ZO SZV Stupava

Aj v roku 2015 ZO SZV Stupava pripravuje prednášky v priestoroch malej sály MKIC Stupava (prístup z parkoviska na Kúpeľnej ulici) od 17:30 v mesiacoch január a február a od 18:00 v marci a apríli 2015. Prístupovú mapku s podrobným programom nájdete na linku http://www.stupava.vcelari.sk/content/pl%C3%A1n-podujat%C3%AD-zo-szv-stupava-v-roku-2015.

Aj v roku 2015 ZO SZV Stupava pripravuje prednášky v priestoroch malej sály MKIC Stupava (prístup z parkoviska na Kúpeľnej ulici) od 17:30 v mesiacoch január a február a od 18:00 v marci a apríli 2015. Prístupovú mapku s podrobným programom nájdete na linku http://www.stupava.vcelari.sk/content/pl%C3%A1n-podujat%C3%AD-zo-szv-stupava-v-roku-2015. Prednášok sa zúčastňujú včelári z celého Záhoria , Bratislavy a Malých Karpát, prednášky sú zdarma.   Témy a termíny prednášok sú:  


15.01.2015 Mgr. Johann Fuchs: Metóda maximalizácie medných výnosov u včelstiev Sklenár


05.02.2015 Výročná členská schôdza + prednáška J. Haščíka: „Prevencia a tlmenie chorôb včiel“


19.2.2015 Jiří Sláma: Jarná príprava včelstiev zazimovaných vo vysoko nádstavkových úľoch


19.03.2015 Ing. Jaroslav Gasper: „Chov matiek“