Kurz – Chov matiek

Kurz je určený pre včelárov, ktorí si chcú odchovávať matky aj iným spôsobom ako len využívaním rojových materských buniek a tichých výmien matiek. Oboznámime sa so základmi plemenitby, hodnotením včelstiev a výberom včelstiev. Ako získať plemenivo, prakticky prelarvovať a úspešne dochovať až po oplodnenie matky. Požadované vstupné požiadavky: Minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel evidovaný v CEHZ a má min. 15 včelstiev vedených v CEHZ. Školenie nie je určené pre začiatočníkov! Zmluvy o vykonaní kurzov boli podpísané medzi ÚVč. ako akreditovanou inštitúciou a SZV. Kvôli kvalitnému zvládnutiu kurzu a kapacity prednáškovej miestnosti je počet účastníkov limitovaný: v Prešove a v Liptovskom Hrádku 25 ľudí, v Kráľovej pri Senci 30 ľudí. Kurz je zdarma, účastníci si hradia cestovné, stravu a ubytovanie.

  1. – 23. máj 2020, Prešov, SOŠ lesnícka, Kollárova 10
  2. – 31. jún 2020, Kráľová pri Senci, Včelárske múzeum
  3. – 20. jún, Liptovský Hrádok, ÚVč., Dr. Gašperíka 599

 

Link na prihlasovanie: http://www.uvc.sk/page1.html