Svojpomocný fond

Dobrý deň,

Zasielame Vám Obežník SZV č.27/2020  Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke:

https://vcelari.sk/2020/10/obeznik-szv-c-27-2020-odvod-prispevku-do-svojpomocneho-fondu-pre-rok-2021/

Celé znenie obežníka nájdete aj tu:

Obežník SZV č. 27_2020 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021

S prianím pekného dňa

 

Tím sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307924

Mob: +421-903 296 865

Email: sekretariat@vcelari.sk

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273