Obežník ZO SZV Skalica č. 4/2012 – Pozvánka na členskú schôdzu a prednášku 18.3.2012

V nedeľu 18.3.2012 sa uskutoční členská schôdza s prednáškou doc.Ing. Haščíka, PhD. Predmetom členskej schôdze budú: informácia o MVP, žiadosti o podporu z MP PPA, možnosť prevzatia liekov od obvodových dôverníkov a i.

V nedeľu 18.3.2012 sa uskutoční členská schôdza s prednáškou doc.Ing. Haščíka, PhD. Predmetom členskej schôdze budú: informácia o MVP, žiadosti o podporu z MP PPA, možnosť prevzatia liekov od obvodových dôverníkov a i. Prednáška doc. Haščíka bude zameraná najmä na: Ošetrovanie včelstiev počas roka – jarný rozvoj, príprava na znášku, tvorba odložencov, tlmenie varroázy počas sezóny, technológia zvládania MVP. Podujatie sa uskutoční od 8.30 hod v Súkromnej základnej škole na Gorkého 4 v Skalici (bývalý Didaktik, resp. Bistro Gabriela  – mapka je v prílohe). Tešíme sa na Vašu účasť.