Nariadenie RVPS Senica ohľadom MVP

V prílohách nájdete nariadené predbežné opatrenia RVPS Senica ohľadom MVP. Klinické prehliadky a odber meliva už boli vykonané a vzorkovnice s melivom boli odovzdané prostredníctvom zbernej služby RVPS na vyšetrenie do Dolného Kubína.V prílohách nájdete nariadené predbežné opatrenia RVPS Senica ohľadom MVP. Klinické prehliadky a odber meliva už boli vykonané a vzorkovnice s melivom boli odovzdané prostredníctvom zbernej služby RVPS na vyšetrenie do Dolného Kubína.