Žiadosť o podporu na rok 2011/2012 ZO SZV Skalica

V záujme sprístupnenia informácií o čerpaní prostriedkov z MP PPA za našu ZO po vzore ZO SZV Nitra ( http://nitra.vcelari.sk/ ) sprístupňujeme žiadosť na financovanie o

V záujme sprístupnenia informácií o čerpaní prostriedkov z MP PPA za našu ZO po vzore ZO SZV Nitra ( http://nitra.vcelari.sk/ ) sprístupňujeme žiadosť na financovanie opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva . Žiadosť za rok 2011/2012 nájdete v prílohe.Všetci tí, ktorí predkladali žiadosť na nákup musia do 25.4.2012 predložiť tajomníkovi potrebné doklady t.j. originál dokladu o kúpe.


Za predchádzajúce obdobie nám celkovo za ZO bola rozhodnutím PPA pod. č. 700/4136/2011 schválená dotácia vo výške 2699,63 € (etikety (234 €), lieky (636 €), aerosol (254 €), prehliadky (513 €), starostlivosť o kočovné stanovištia (296 €), 1 ks Vat 1-a (125 €), kompresor (519 €), antivir Eset (23 €)).