Sprístupnenie verejnej komunikácie o príprave nových Stanov SZV pre členov ZO

Nakoľko za posledný týždeň došlo na úrovni členskej základne SZV na celoslovenskej úrovni k pomerne búrlivým reakciám ohľadom vyvolanej potreby na prijatie nových Stanov SZV, dovoľujem si Vám sprístupniť najdôležitejšiu časť verejnej komunikácie, kt. bude postupne dopĺňaná o aktuality. Prosím, preštudujte si materiály dôkladne, aby ste si vedeli na ne vytvoriť vlastný názor. Prílohy (prac verzia stanov a organizačný poriadok) žiaľ kvôli svojmu rozsahu nie sú prílohou tejto správy, ale v prípade požiadavky Vám ich môžem preposlať.

Nakoľko za posledný týždeň došlo na úrovni členskej základne SZV na celoslovenskej úrovni k pomerne búrlivým reakciám ohľadom vyvolanej potreby na prijatie nových Stanov SZV, dovoľujem si Vám sprístupniť najdôležitejšiu časť verejnej komunikácie, kt. bude postupne dopĺňaná o aktuality. Prosím, preštudujte si materiály dôkladne, aby ste si vedeli na ne vytvoriť vlastný názor. Prílohy (prac verzia stanov a organizačný poriadok) žiaľ kvôli svojmu rozsahu nie sú prílohou tejto správy, ale v prípade požiadavky Vám ich môžem preposlať. Existujú aj iné podporné osobné / verejné reakcie, ale tu uvedené sú najzávažnejšie. Voľná diskusia na túto a iné témy môže byť realizovaná prostredníctvom http://www.vcelarskeforum.cz/forum-Slovensky-zvaz-vcelarov , kde nám bol adminom poskytnutý priestor na širokú výmenu informácií o včelárstve a i. Zuzana Juríčková