Preliečenie proti klieštikovi

Odporúčané dátumy pre koordinované preliečenie včelstiev v rámci okresu Skalica sú nasledovné:


počas víkendu 6-7.10.2012 preliečenie fumigáciou (Avartin), opakované preliečenie fumigáciou o dva týždne t.j. 20-21.10.2012. Pri ošetrení je potrebné použiť podložky, aby ste si odsledovali spad klieštika, a vedeli sa rozhodnúť o prípadnej potrebe ďalšieho liečenia.


Presné termíny plánovaného decembrového ošetrenia aerosolom  VAT-1a budú oznámené dôverníkmi.


 Odporúčané dátumy pre koordinované preliečenie včelstiev v rámci okresu Skalica sú nasledovné:


počas víkendu 6-7.10.2012 preliečenie fumigáciou (Avartin), opakované preliečenie fumigáciou o dva týždne t.j. 20-21.10.2012. Pri ošetrení je potrebné použiť podložky, aby ste si odsledovali spad klieštika, a vedeli sa rozhodnúť o prípadnej potrebe ďalšieho liečenia.


Presné termíny plánovaného decembrového ošetrenia aerosolom  VAT-1a budú oznámené dôverníkmi.