POZVÁNKA NA VÝSTAVY

V dňoch 5.-7. októbra sa v Holíči v Zámockej vinárni uskutoční mestská vystava ovocia, zeleniny a včelárstva „Holíčske záhrady 2012“. Organizátorom výstavy sú ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči a Kátove, prizvaným spoluorganizátorom je ZO SZV Skalica. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 5.10.2012 o 18.00 hod. V sobotu 6.10.2012 bude výstava otvorená od 8.00-18.00 hod, v nedeľu 7.10.2012 od 10.00-18.00 hod. Súčasťou výstavy bude vyhodnotenie najkrajších druhov ovocia, ochutnávka medov, peľu, a medovinya expozícia včelárskeho náradia, pomôcok a včelích produktov.

V dňoch 5.-7. októbra sa v Holíči v Zámockej vinárni uskutoční mestská vystava ovocia, zeleniny a včelárstva „Holíčske záhrady 2012“. Organizátorom výstavy sú ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči a Kátove, prizvaným spoluorganizátorom je ZO SZV Skalica. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 5.10.2012 o 18.00 hod. V sobotu 6.10.2012 bude výstava otvorená od 8.00-18.00 hod, v nedeľu 7.10.2012 od 10.00-18.00 hod. Súčasťou výstavy bude vyhodnotenie najkrajších druhov ovocia, ochutnávka medov, peľu, a medovinya expozícia včelárskeho náradia, pomôcok a včelích produktov.   


6. októbra 2012 sa uskutoční V Dome kultúry v Bratislave – Dúbravke 8. Národná včelárska výstava


6-8. októbra sa v Borskom Mikuláši uskutoční výstava zeleniny a ovocia, pričom súčasťou výstavy bude aj  prezentácia včelích produktov


a v dňoch 19. až 21. októbra 2012 sa uskutoční na výstavisku Expo center v Trenčíne XVIII. Medzinárodná konferencia zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve.


Podrobný program výstav je v prílohách.