Včelárska výstava a regionálna konferencia 18.5. 2013

V Záhorskom múzeu sa v piatok 10.5. uskutoční vernisáž výstavy „Včelárstvo v Pomoraví“, ktorá je spoločnou výstavou SZV, ZO Skalica a ČSV – ZO Hodonín  a ZO Strážnice mapujúcou históriu chovu včiel v tomto území. Dňa 18.5. sa bude konať v sále Domu kultúry v Skalici Regionálna včelárska konferencia, na ktorej odznejú prednášky popredných odborníkov zamerané na včelie produkty azdravie človeka a včiel. Keďže 18.5.

V Záhorskom múzeu sa v piatok 10.5. uskutoční vernisáž výstavy „Včelárstvo v Pomoraví“, ktorá je spoločnou výstavou SZV, ZO Skalica a ČSV – ZO Hodonín  a ZO Strážnice mapujúcou históriu chovu včiel v tomto území. Dňa 18.5. sa bude konať v sále Domu kultúry v Skalici Regionálna včelárska konferencia, na ktorej odznejú prednášky popredných odborníkov zamerané na včelie produkty azdravie človeka a včiel. Keďže 18.5. je Dňom múzeí, v tento deň sú sprístupnené všetky pamiatky mesta Skalica zdarma (Farský kostol sv. Michala a kostolná veža, Dom kultúry, Evanjelický kostol, Kostol milosrdných bratov, Rotunda sv. Juraja, Františkánsky kláštor a kostol, Mlyn bratov Pilárikových, Ľadovňa a Jezuitský kostol s kryptami) a návštevníci môžu navštíviť miestny festival Trdlofest – program: http://www.trdlofest.creatiff.sk/program.php 


Na výstave Včelárstvo v Pomoraví, ktorá bude trvať od 10.5.-9.6. 2013 budú vystavené autentické exponáty súvisiace so včelárstvom z nášho územia – včelárske predmety (dymáky, úle, medomety a i.), ako aj predmety na spracovanie medu a iných produktov (perníkové formy, lisy na vosk). K historicky najcennejším patria staré včelárske knihy z konca 18. st., úle a medomety z prelomu 19. a 20. storočia, dokumenty o chove včiel viažúce sa k Holíčsko-šaštínskemu panstvu, a staré tlače zo škarniclovskej tlačiarne v Skalici.


 V sobotu 11.5. sa uskutoční Družobný deň, počas ktorého bude podpísaná Dohoda o spolupráci medzi ZO Saklica ZO Hodonín, uskutoční sa sprievodný slávnostný program a odborné prednášky.


Na všetky akcie sú srdečne vítaní návštevníci zo širokého okolia, program ako aj informácie pre predajcov a vystavovateľov sú v prílohe.  Tento oznam je priebežne aktualizovaný.


Vyššie uvedené akcie sú realizované za finančnej podpory SZV, Poľnohospodárskej platobnej agentúry, Mesta Skalica a Trnavského samosprávneho kraja.


 


Medializácia výstavy: 


http://zahori.sk/vciel-v-zahorskom-muzeu-sa-nemusite-bat/ 


http://regionrevue.eu/cz/view.php?cisloclanku=2013040004&nazevclanku=vcelari-z-hodoninska-se-letos-mj-spolupodileji-na-vystave-ve-skalici


vysielanie TV Skalica 1.5.2013  http://www.skalica.sk/sk/tv-skalica


vysielanie Rádio Regina 10.5.2013 http://www.rozhlas.sk/radio-regina-ba