Výstava Včelárstvo v Pomoraví 10.5. – 9.6.2013

V piatok 10.5.2013 sa v Záhorskom múzeu v Skalici uskutočnila vernisáž výstavy Včelárstvo v Pomoraví. Po uvítacom príhovore PhDr. Petra Michaloviča, predseda SZV Ing. Ľudovít Gál v krátkosti predstavil súčasnú situáciu v slovenskom včelárstve, PhDr. Mária Zajíčková predstavila históriu spracovávania včelích produktov v remeselnej výrobe v Skalici počas stredoveku a kurátorka výstavy Zuzana Juríčková predstavila rozsah a význam výstavy a zaželala prítomným príjemné zážitky zo včelárskych akcií poriadaných počas mája – mesiaca včelárstva v Skalici.V piatok 10.5.2013 sa v Záhorskom múzeu v Skalici uskutočnila vernisáž výstavy Včelárstvo v Pomoraví. Po uvítacom príhovore PhDr. Petra Michaloviča, predseda SZV Ing. Ľudovít Gál v krátkosti predstavil súčasnú situáciu v slovenskom včelárstve, PhDr. Mária Zajíčková predstavila históriu spracovávania včelích produktov v remeselnej výrobe v Skalici počas stredoveku a kurátorka výstavy Zuzana Juríčková predstavila rozsah a význam výstavy a zaželala prítomným príjemné zážitky zo včelárskych akcií poriadaných počas mája – mesiaca včelárstva v Skalici.


Výstava je realizovaná v úzkej spolupráci s ZO ČSV Hodonín, ktorá pripravila samostatnú expozíciu predstavujúcu históriu hodonínskej organizácie vrátane súčasných bohatých aktivít (práca s mládežou, budovanie arboréta, vzdelávanie začínajúcich včelárov, a i.). V sobotu 11.5.2013 sa v Záhorskom múzeu uskutočnil „Moravský deň“, počas ktorého bola podpísaná spolupráca medzi ZO ČSV Hodonín a ZO SZV Skalica,  odborná prednáška o histórii včelárstva vo veľkomoravskom období  a diskusné fórum zamerané na riešenie zdravotnej problematiky, plemenárskej práce, včelárske krúžky atď.


Vernisáž aj družobný deň boli sprevádzané vystúpením mládežníckych folklórnych súborov, ktoré poskytli vysoký umelecký zážitok. Všetkým organizátorom aj zúčastneným ďakujeme za veľmi príjemnú atmosféru.