Plánovanie nákupu s využitím dotácie na rok 2013/2014

Záujemcovia o nákup včelárskeho zariadenia (aj matiek a i.), na ktorého podporu je možné využiť štátnu podporu musia zahlásiť plánovanú kúpu čo najskôr dôverníkovi, alebo tajomníkovi R. Slatinskému – najneskôr do 10 júla 2013.Záujemcovia o nákup včelárskeho zariadenia (aj matiek a i.), na ktorého podporu je možné využiť štátnu podporu musia zahlásiť plánovanú kúpu čo najskôr dôverníkovi, alebo tajomníkovi R. Slatinskému – najneskôr do 10 júla 2013.


Ak si takéto zariadenie oficiálne naplánujete a dodržíte všetky podmienky (!), nákup musíte realizovať po 1.9.2013 (najlepšie do konca apríla 2014). V prílohe je Metodický postup na čerpanie dotácií na obdobie od 1.9.2013 –  bežných včelárov sa týkajú najmä kapitoly: 4.18 – str. 12 , 4.31 – str. 18 , 4.51 – str. 21