Včelárska púť a prednášky

V sobotu 17.oktobra 2015 sa uskutoční Včelárska púť v šaštínskej  bazilike. Omšu bude celebroval kňaz-včelár a budú odovzdané milodary, ako poďakovanie za uplynulý včelársky rok. Odporúčame členom dohovoriť sa navzájom ohľadom dopravy na podujatie.

Prednášky:

V sobotu 17.oktobra 2015 sa uskutoční Včelárska púť v šaštínskej  bazilike. Omšu bude celebroval kňaz-včelár a budú odovzdané milodary, ako poďakovanie za uplynulý včelársky rok. Odporúčame členom dohovoriť sa navzájom ohľadom dopravy na podujatie.

Prednášky:

2.10.2015 (piatok) so začiatkom od 17.00 hod sa v Aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na Botanickej ul. č. 17 v Bratislave (pri internáte Družba, resp. cca 500 m od sídla  SZV) uskutočnia dve prednášky:  MUDr. Štefan Košlík, CSc: Priaznivé účinky včelieho peľu pri niektorých ochoreniach a Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.: choroby včelieho plodu a choroby dospelých včiel a ich súvislosť s výživou včiel (Účasť na prednáškach je bezplatná)

Do pozornosti vám dávam aj medzinárodnú konferenciu, ktorú ZO SZV Bratislava poriada v týchto istých priestoroch (ŠVPS SR) v rovnaký deň ako je včelárska púť – t.j.  17.10.2015 od 10:00 – 15:00  „Liečenie hypertermiou“ čiže ošetrovanie včelstiev teplom proti klieštikovi, prednášatelia Felix Minuk, Wolfgang Wimmer, Olga Cadosch, rezervačný poplatok 5 eur treba dopredu uhradiť na CSEE, o.z. c. účtu 0631972092 / 0900 (do poznámky uviesť svoje meno) a potvrdiť účasť na helena.prokova@ekologika.sk pripadne tel.c. 00421 902 323 462