Zmena: Objednávanie časopisu Včelár na rok 2016 – do 30.11.2015

Časopis Včelár je odborné periodikum Slovenského zväzu včelárov, nie je voľno predajným časopisom v bežnej sieti obchodov s dennou tlačou, predplatiť si ho možno len u vydavateľa. Ak máte záujem o pravidelné doručovanie časopisu Včelár v roku 2016, obráťte sa so svojou žiadosťou na funkcionárov ZO, časopis Vám aj ďalej bude doručovaný poštou na Vami určenú adresu.

Časopis Včelár je odborné periodikum Slovenského zväzu včelárov, nie je voľno predajným časopisom v bežnej sieti obchodov s dennou tlačou, predplatiť si ho možno len u vydavateľa. Ak máte záujem o pravidelné doručovanie časopisu Včelár v roku 2016, obráťte sa so svojou žiadosťou na funkcionárov ZO, časopis Vám aj ďalej bude doručovaný poštou na Vami určenú adresu. Hromadné predplatné je zvýhodnené, časopis Včelár stojí 8 €. Rovnakou cestou si objednajte aj české časopisy Včelařství (18 €) a Odborné včelárske preklady (14 €).

Objednávky nahláste povereným členom výborov ZO SZV Skalica najneskôr do konca novembra 2015.