Usmernenie k nákupu a preplácaniu podpory pre rok 2015/2016

V prílohe nájdete aktualizované informácie k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa NV SR 107/2014 Z.z.

V prílohe nájdete aktualizované informácie k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa NV SR 107/2014 Z.z.