Podklady pre dotácie

Poprosíme , čo najskôr tajomníkovi poslať pokladničné bločky z nákupov na dotácie.  Termín do  25.6.2019.