Informácie pre ZO SZV – kurzy AÚVL, odborná exkurzia, monitoring úhynu včelstiev a iné

Vážený predsedovia, tajomníci,

Zasielame vám aktuálne informácie, ktoré sa týkajú činnosti zväzu a členov.

 1. Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – „začiatočník a preškolenie” v Liptovskom Hrádku
 • Informujte svojich členov o možnosti prihlásenia sa na kurz
 1. Odborná exkurzia Česká republika 14.-16.4.2023
 • Informujte svojich členov o možnosti prihlásenia sa na exkurziu
 1. Obežník SZV č. 3/2023 k celoslovenskému monitoringu úhynu včelstiev 2023
 • Zapojte sa do Celoslovenského monitoringu úhynu včiel a zašlite vzorky do 15.4.2023
 1. Obežník SZV č. 2/2023 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní pre SZV za rok 2022 a čerpanie príspevku z 2% daní za rok 2021
 • Informujte členov o možnosti poskytnúť svoje 2% pre SZV
 1. Obežník SZV č. 19/2022 – Usmernenie k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2023
 • Zaslať hodnotiacu správu ZO SZV za rok 2022, program činnosti ZO SZV pre rok 2023, správu revíznej komisie ZO SZV za rok 2022, zápisnicu z ČS, uznesenie z ČS a počet uhynutých včelstiev od 15.3.2023
 1. Obežník SZV č. 16/2022 k odvodu príspevku do Svojpomocného fondu SZV na rok 2023
 • Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV bolo potrebné zaslať na Sekretariát SZV do 20.1.2023
 1. Obežník SZV č. 17/2022 k objednávaniu časopisu Včelár na rok 2023
 • Časopis Včelár je možné objednávať počas celého roka
 1. Obežník SZV č. 14/2022 k odvodu členských príspevkov na rok 2023
 • Členský príspevok do SZV bolo potrebné uhradiť do 15.2.2023

Všetky informácie nájdete aj na www.vcelari.sk

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-917 819 655

Email: capek@vcelari.sk

www.vcelari.sk

FB – Slovenský zväz včelárov

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273