Informácie pre členov RZ TT kraj -exkurzie, mor, dotacie.

Zdravím vás,

Čo sa týka ohnísk MVP hlásite mi 1x Ratnovce, 1x Borovce, 1x Šípkové a 2x Krakovany (všetky okr Piešťany), Biely kostol (okr Trnava), Borský Mikuláš (okr Senica). Okrem toho aj v Koválove (okr Senica, SVS) je tiež ohnisko. Niektoré sa možno teraz po prehliadkach zrušia, v Borskom Mikuláši sa zdá, že bude opakovane potvrdený.,Koválov tíež.

Pripomínam podmienky poberania dotácie (10 EUR na včelstvo) od Vojenských lesov:

žiadosť o umiestnenie včelstiev/kočovanie treba adresovať na miestne príslušnú organizačnú zložku VLM SR, š. p. (príslušný odštepný závod) uviesť požadovanú lokalitu umiestnenia včelstiev, register farmy z CEHZ, protokol o skúške k bakteriologickému vyšetreniu včelstiev, počet včelstiev, spôsob umiestnenia včelstiev, dĺžku predpokladaného obdobia umiestnenia včelstiev, nahlásiť motorové vozidlá a ďalšie osoby pomáhajúce pri starostlivosti o včelstvá.

Čo sa týka zväzových pohárov:

teraz na Výkonnom výbore budeme schvaľovať predajnú cenu (predpokladám, že nebude vyššia ako je cena obyčajnej facety), navážať nám ich budú z českej fabriky začiatkom apríla. Pre našich členov máme možnosť odobrať kamión do Skalice (ZO Skalica), a/alebo na Paseku (RZ pre TT kraj).

Dajte mi prosím každý do konca budúceho týždňa vedieť, že o koľko paliet by ste mali vy a vaši členovia predbežný záujem a ktoré miesto odberu by vám lepšie vyhovovalo.

Členovia Skalickej ZO nahláste tajomníkovi počty , paletu si môžete kúpiť aj viacerí z obce spolu,odveziete si ju celú a doma si ju rozoberiete ,predpokladaná cena 0,30 – 0,35 € za kus budeme vedieť o týždeň., na palete je 720 ks.

Poriadame teraz dve exkurzie – jedna o 2 týždne do Slovinska a druhá o 1,5 mesiaca do ČR. Programy odborných exkurzií posielam v prílohe.

Prosím o rozoslanie medzi členov.

Slovinsko 16-17-18.marca 2023: Odborná exkurzia je určená predovšetkým tým, ktorí majú rodinné včelárstva alebo občianske združenia zamerané na včelárstvo, a plánujú pozdvihnúť svoje včelárenie na profesionálnejšiu úroveň – venovať sa apituristike a ďalším oblastiam (služby v apiterapii, diverzifikácia výroby včelích produktov, výroba medového piva a medoviny…) a získať viac informácií o poskytovaní takýchto služieb v kolíske európskeho včelárenia – v Slovinsku.

 

Česko 14-15-16.apríla 2023: Odborná exkurzia je určená predovšetkým pre tých záujemcov, ktorí plánujú rozšíriť včelársku výrobu aj o iné oblasti (služby v apiterapii, diverzifikácia výroby včelích produktov, chov včelích matiek, apituristika) a získať viac informácií o včelárení v podmienkach Českej republiky.

Pokiaľ mám informácie, tak za minulý rok došlo k prečerpaniu rozpočtu z NV 337 určeného na nákup technických prostriedkov, takže tam treba očakávať výrazné krátenie. K čerpaniu teraz podľa NV 10/2023 ešte nemáme žiadne informácie, resp. ešte  nám PPA ani oficiálne neschválila žiadosť čo bola zaslaná 15.februára (ale nákupy od januára sú ok). V Čechách, Estónsku ani Poľsku ešte vôbec nemajú schválené nové nariadenia vlády, takže sú ešte vo väčšom provizóriu ako sme boli my.

Ak máte nejaké otázky, alebo návrhy, píšte, volajte. Ak by ste potrebovali mať niečo schválené Výkonným výborom (napr. dodatočné doplnenie do žiadosti, alebo návrhy na vyznamenania) pošlite mi to prosím čo najskôr, lebo zasadáme budúci  týždeň.

S pozdravom a všetko dobré prajem

Zuzana Juríčková