Obežník SZV č. 5/2023 – k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023

Vážení predsedovia, tajomníci

Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 18. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ. Obežník SZV č. 5/2023 – k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023

Prosím informujte svojich členov aby sa zapojili do súťaže.

Objednávka pohárov na med a peľ do 14.7.2023 Odovzdanie súťažných vzoriek do 23.8.2023 Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 16.9.2023 počas Celonárodnej včelárskej výstavy v Banskej Bystrici

Prílohy:

Objednávka pohárov do súťaže

Prihláška – údaje o zasielateľovi vzoriek Príloha č.40 úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov Príloha č.12 zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na mňa s dôverou obrátiť.

S pozdravom,

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tel: +421-(0)2-69307921

Mob: +421-917 819 655