Zápisnica z výborovej schôdze konanej 4.3.2012

Dňa 4.3.2012 sa konala schôdza výboru ZO SZV Skalica. Zápisnicu z nej nájdete v prílohe. Otvorený list ZO Topoľčany s uznesaniami o zneužití ochrannej známky udelenej Ing. Jókaymu Výrobno-obchodným včelárskym družstvom a žiadosťou o podporu je tiež v prílohe.Dňa 4.3.2012 sa konala schôdza výboru ZO SZV Skalica. Zápisnicu z nej nájdete v prílohe. Otvorený list ZO Topoľčany s uznesaniami o zneužití ochrannej známky udelenej Ing. Jókaymu Výrobno-obchodným včelárskym družstvom a žiadosťou o podporu je tiež v prílohe.