Elektronický prieskum ekonomiky včelárskej praxe

Katedra ekonomiky FEM Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nás požiadala o zverejnenie oznamu: V súvislosti s výskumnou činnosťou v oblasti ekonomiky chovu včelstiev  žiadame včelárov o spoluprácu prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dotazníkový prieskum je anonymný a údaje z neho získané budú použité len na vedecké účely.Katedra ekonomiky FEM Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nás požiadala o zverejnenie oznamu: V súvislosti s výskumnou činnosťou v oblasti ekonomiky chovu včelstiev  žiadame včelárov o spoluprácu prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dotazníkový prieskum je anonymný a údaje z neho získané budú použité len na vedecké účely.


Dotazník sa nachádza na internetovej stránke www.vcely.wbl.sk  vyplnenie dotazníka trvá do 10 minút, treba ho realizovať do 21.10. 2012.