Zoznam školiacich aktivít na rok 2018.

Vážení priatelia včelári,


Ústav včelárstva Liptovský Hrádok uverejnil na svojej webovej stránke zoznam školiacich aktivít na rok 2018.Vážení priatelia včelári,


Ústav včelárstva Liptovský Hrádok uverejnil na svojej webovej stránke zoznam školiacich aktivít na rok 2018.


Termíny jednotlivých kurzov a školení nájdete na stránke https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/index.html


Zoznam kurzov 


Nahlasovanie bude prebiehať, podobne ako uplynulý rok, cez on-line formuláre k jednotlivým kurzom.


 


 


 


S pozdravom


 


Ing. Jozef Čápek, PhD.


Združenie Slovenská včela


Svrčia 14, 840 00 Bratislava


Tel:   +421-(0)2-693 07 921


Mob: +421-903 705 549
e-mail: capek@zdruzenieslovenskavcela.sk


IČO: 31820280


IBAN: SK10 0200 0000 0022 9370 4253