2 % dane pre SZV

Vážení včelári,
Občianske združenie Slovenský zväz včelárov sa aj v roku 2018 uchádza o Vašu priazeň a podporu formou darovania sumy 2% z dane zaplatenej v zdaňovacom roku 2017.
Pre uľahčenie celého postupu sme pripravili tlačivo, ktoré obsahuje dva formuláre: Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a na rube formulár – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Vážení včelári,
Občianske združenie Slovenský zväz včelárov sa aj v roku 2018 uchádza o Vašu priazeň a podporu formou darovania sumy 2% z dane zaplatenej v zdaňovacom roku 2017.
Pre uľahčenie celého postupu sme pripravili tlačivo, ktoré obsahuje dva formuláre: Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a na rube formulár – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
Pre akceptáciu žiadosti finančnou správou je dôležité vyplniť aj druhú stranu tlačiva – potvrdenie od zamestnávateľa musí byť vyplnené a potvrdené, tzn. druhá strana nemôže zostať prázdna. Formuláre môžu byť zaslané daňovým úradom aj na dvoch samostatných listoch.
O využití darovaných finančných prostriedkov, ktoré sú pre realizáciu vybraných aktivít veľkým prínosom, VV SZV verejnosť každoročne informuje správou na stránkach Včelára.
Ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Silvia Belzárová
Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
Tel: +421 903 296 865
Email: sekretariat@vcelari.sk
IČO: 00178349
IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012