Zápisnica z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Skalica

Dobrý deň,


v prílohe je uverejnená zápisnica z výročnej členskej schodze.


 


Blaha R.Dobrý deň,


v prílohe je uverejnená zápisnica z výročnej členskej schodze.


 


Blaha R.